butets

Захиргаа, аж ахуй

 • Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга, улсын ахлах байцаагч
 • Захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга
 • Дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 • Нягтлан бодогч
 • Бичиг хэрэг, архивын ажилтан
 • Жижүүр-2
 • Нярав
 • Жолооч
 • Үйлчлэгч

Дэд бүтэц, Байгаль орчин, Геологи уул уурхайн хяналтын хэлтэс

 • Хэлтсийн дарга, Байгаль орчны хяналтын улсын ахлах байцаагч
 • Барилгын техникийн хяналт-2
 • Тээвэр, авто, өргөх механизм/-ын хяналт
 • Байгаль орчны хяналт-3
 • Байгаль орчин, газар, геодези зурагзүйн хяналт-1
 • Хэмжилзүйн хяналт-1
 • Нийгмийн хамгааллын хяналт-1
 • Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналт-1
 • Эрчим хүч, харилцаа холбооны хяналт-1
 • Геологи уул уурхайн техникийн хяналт-1

Эрүүл мэнд, Боловсрол, Хүнс хөдөө аж ахуй, Үйлдвэр үйлчилгээний хяналтын хэлтэс

 • Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч
 • Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын байцаагч
 • Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч
 • Эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч
 • Хүнсний чанар стандартын хяналтын улсын байцаагч
 • Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч
 • Мал үржлийн хяналтын улсын байцаагч
 • Ургамал, хамгаалал, хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч
 • Боловсролын хяналтын улсын байцаагч
 • Соёлын хяналтын улсын байцаагч

Хилийн хяналтын хэлтэс

 • Хэлтсийн дарга, Стандарт чанарын хяналтын улсын ахлах байцаагч-1
 • Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч
 • Мал эмнэлгийн хяналтын улсын /ахлах/ байцаагч-4
 • Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч-2
 • Ургамал, хамгаалал, хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч-5
 • Ариутгагч-5
 • Стандарт чанарын хяналтын улсын байцаагч-6

Итгэмжлэгдсэн лаборатори

 • Лабораторийн эрхлэгч-1
 • Химич-1
 • Лаборант-1
 • Шинжээч-3