Монгол улсын Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2 – т “Нийтийн ашиг сонирхол, хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчин, улс орны аюулгүй байдалд хохирол учруулж болзошгүй бүтээгдэхүүний сорилтын лаборатори нь заавал Итгэмжлэгдсэн байна гэсэн заалтын дагуу тус лаборатори нь 2009, 2012 онуудад 2 удаа “Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага” MNS ISO/IEC 17025стандартын шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангаж, Итгэмжлэгдсэн лабораторийн эрхтэйгээр ажиллаж байна.

Ийнхүү тус Итгэмжлэгдсэн нэгдсэн лабораторийн Хими хор судлалын лаборатори, Эрүүл ахуй нян судлалын лаборатори, Таримал ургамлын үр, хорио цээрийн лабораториуд нь Итгэмжлэлийн хүрээнд заагдсан 74 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд 354 үзүүлэлтээр сорилт шинжилгээг үндэсний болон олон улсын нийт 200 гаруй шинжилгээний арга, аргачлал ашиглан   гүйцэтгэх хүчин чадалтай.

            Орчин үеийн шинжилгээний арга, аргачлалд тулгуурлан хүний эрүүл мэнд болон байгаль орчинд сөргөөр нөлөөлөх хими, физик, биологийн хүчин зүйлсийг бүх төрлийн хүнс, гоо сайхан, ахуйн химийн болон ариун цэврийн бүтээгдэхүүн, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, ургамал, ургамлын үр, түүхий эдэд тодорхойлж, эрүүл ахуйн болон чанар, аюулгүй байдлын баталгааг сорилтын үр дүнгээр нотлон гаргахад лабораторийн үндсэн үйл ажиллагаа чиглэгддэг.

            Лабораториуд нь дараахь чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж, чанар аюулгүй байдлын баталгааг гаргадаг. Үүнд:

 • Хүнсний аюулгүйн үзүүлэлт буюу хүнсэн дэх нян, мөөгөнцөр, тэдгээрийн хор, физик, химийн бохирдлыг эрүүл ахуйн зөвшөөрөгдөх хэмжээнд байгаа эсэхийг шинжлэн тодорхойлох;
 • Орчны аюулгүйн үзүүлэлт буюу хөрс, ус, агаарын хими, биологийн бохирдлыг эрүүл ахуйн зөвшөөрөгдөх хэмжээнд байгаа эсэхийг шинжлэн тодорхойлох;
 • Ахуйн хими, гоо сайхан, ариун цэврийн бүтээгдэхүүний аюулгүйн шинжилгээ хийж, эрүүл ахуйн зөвшөөрөгдөх хэмжээнд байгаа эсэхийг тодорхойлох;
 • Эм, эмнэлгийн хэрэгсэлд нян судлалын шинжилгээ хийх;
 • Ургамал, ургамлын гаралтай түүхий эд, хүнсний бүтээгдэхүүн, сав баглаа боодол зэрэгт гадаад болон дотоод хорио цээртэй хөнөөлт хортон шавьж, хачиг, хог ургамал, ургамлын өвчин илрүүлэн тодорхойлох;
 • Бүх төрлийн таримал ургамлын үр, үр тарианд тариалалтын болон технологийн чанарын шинжилгээг гүйцэтгэж байна.

Эрхэм зорилго: Орон нутгийн хүн амын хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, хүний эрүүл аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах, чанартай бараа бүтээгдэхүүн хэрэглэх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд тавих төрийн хяналт шалгалтын ажлын үр дүнг бие даасан, хараат бус магадлан шинжилгээний дүнгээр баталгаажуулж, Итгэмжлэлийн хүрээний тодорхойлолтод заагдсан нэр төрлөөр олон улсын болон үндэсний батлагдсан арга аргачлал ашиглан сорилт шинжилгээг гүйцэтгэж, сорилтын үр дүнгийн үнэн зөв байдлыг хангахад оршино.

Тус итгэмжлэгдсэн лаборатори нь “Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторид тавигдах ерөнхий шаардлага” MNS ISO/IEC 17025:2007 стандартын шаардлагын дагуу 2009, 2012 онуудад 2 удаа итгэмжлэгдэж чанарын удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа бөгөөд лабораторийн чиглэлээр мэргэшсэн, орон тооны 8 ажилтантай.

Лаборатори нь Хими, хор судлалын, Эрүүл ахуй нян судлалын, Таримал ургамлын үр, хорио цээрийн гэсэн 3 чиглэлээр нийт 74 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнд 354 үзүүлэлтээр сорилт шинжилгээ гүйцэтгэдэг.

Ур чадварын сорилт гүйцэтгэх гэрээний дагуу МХЕГ-ын дэргэдэх “Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний лавлагаа лаборатори”-ийн Эрдэм шинжилгээ судалгаа, эрсдэлийн үнэлгээний төвөөс зохион байгуулдаг ур чадварын сорилтынхөтөлбөр, лаборатори хоорондын харьцуулалтад тогтмол оролцож, сорилт гүйцэтгэх чадавхиа хөндлөнгөөс үнэлүүлдэг.

Итгэмжлэгдсэн лабораторид бүтээгдэхүүнээ шинжлүүлэх нь:

-       Тухайн бүтээгдэхүүнд хэрэглэгчийн итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэх,

-       Зөв сонголт хийхэд туслах,

-       Хуурамч бүтээгдэхүүнээс хэрэглэгчийг хамгаалах,

-       Бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх,

-       Тухайн аж ахуйн нэгжийн бизнесийн ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх зэрэг ач холбогдолтой юм.

Итгэмжлэгдсэн лабораторийн сорилтын үр дүн нь:

-       Стандартын шаардлага хангасан чанартай, эрүүл аюулгүй бараабүтээгдэхүүн хэрэглэх баталгааг хангаж өгнө.

-       Эрүүл, аюулгүй хөдөлмөрийн орчин нөхцөлөөр хангагдах баталгаа болно.

-       Итгэмжлэгдсэн лаборатори нь таны эрүүл мэндийн баталгаа болж чадна.

ДОРНОД АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Loading ...

 

Дэлгэрэнгүй үзэх

 • Химийн лабораторийн үндэс суурь анх 1963 онд тавигдаж Аймгийн Эрүүлийг хамгаалах газрын харьяа Ариун цэвэр халдвар судлалын станцын дэргэд үүсгэн байгуулагдсан.
 • 1963-1973 онуудад химийн лаборатори нь хүнсний бүтээгдэхүүнд мэдрэхүй эрхтний шинжилгээг голлон тараг сүүний хүчиллэг, тослог зэргийг тодорхойлж байсан.
 • 1979 оноос химич, 1983 оноослаборантын орон тоотой болж өргөжсөн.
 • 1990 онд Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн оношзүйн бактериологи лабораториос салбарлан 1 нян судлагч их эмч, 2 лаборанттойгоор эрүүлзүйн нян судлалын лаборатори зохион байгуулагдсан. Одоогоор бүх төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүн, ундны болон бохир ус, хөрс, агаар, эрүүлзүйн арчдас, ариун материалын сорьц дээжинд эрүүлзүйн нянсудлалын сорилт шинжилгээг гүйцэтгэж байна.
 • 1996 оноос хор судлалын шинжилгээгээр хүнсний бүтээгдэхүүнд пестицидийн үлдэгдлийг нимгэн үет хроматографийн аргаар тодорхойлдог болсон ба хими хор судлалын лаборатори болж өргөжсөн.
 • 1989 оноос 1997 он хүртэл Эрүүл мэндийн байгууллагын харьяанд Эрүүл ахуй халдвар судлалын хяналтын газар нэртэйгээр ажиллаж байсан.
 • 1997 оны 10 сараас Аймгийн Засаг даргын захирамжаар Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын алба нэртэй болсон.
 • 1998 онд химич, 2 лаборантын орон тоотойгоор ажиллаж ундны ус, бохир ус, хүнсний бүх төрлийн бүтээгдэхүүн, ажлын байрны болон гадаад орчны агаар, хөрс, ариутгалын бодис, гоо сайхны бүтээгдхүүн бөс даавуу, тоглоом зэрэг бүтээгдэхүүнд химийн чанарын болон тооны, хор судлалын шинжилгээнүүдийг хийдэг болсон.
 • 2003 онд Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль батлагдснаар бүх хяналтын байгууллагыг нэгтгэж, УМХГ-ын даргын 2003 оны “Мэргэжлийн хяналтын байгууллагууд лабораторитой байх 139 дугаар тушаалын дагуу Хими хорсудлал, эрүүлзүйн нян судлалын лабораториуд үйл ажиллагаа явуулж байсан.
 • УМХГ-ын даргын 2004 оны 79 дугаар тушаалаар Аймгийн ХААУГ-ын үрийн лабораторийг шилжүүлэн нэгтгэснээр таримал ургамлын үр, хорио цээрийн лаборатори ажиллах болсон.
 • Монгол Улсын Их хурлын 2011 оны Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны тогтоол, Засгийн газрын 2012 оны 175-р тогтоолоор аймгийн СХЗХ-ийн сорилтын лабораторийг нэгтгэж, бүтэц орон тооны өөрчлөлт хийгдснээр 2 шинжээчийн орон тоо нэмэгдэж өргөжсөн.
 • МХЕГ-ын даргын 2013 оны 85 дугаар тушаалаар Хими хор судлал, Эрүүл зүйн нян судлал, Таримал ургамлын үр, хорио цээрийн 3 лабораторид 10 орон тооны бүтэцтэй ажиллаж, үйл ажиллагаа явуулж байсан.
 • МХЕГ-ын даргын 2014 оны 313 дугаар тушаалаар лабораторийн эрхлэгч-1, химийн шинжээч -2, хор судлалын шинжээч-1, усны шинжээч-1, нян судлагч шинжээч-1, нян судлалын   лаборант-2 гэсэн нийт 9 бүтэц орон тоотойгоор ажиллаж байсан.
 • МХЕГ-ын даргын 2015 оны 04 дугаар сарын 24-ний өдрийн 208 дугаар тушаалаар Нэгдсэн лабораторийн бүтэц, орон тоог 6 болгож шинэчлэн баталсан байдаг.2015 оны 12 дугаар сараас Итгэмжлэлийн шалгуур үзүүлэлтийг хангаж, Чанарын удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэн ажиллах шаардлагын дагуу 2 орон тоо нэмэгдэж одоогоор 8 орон тоотой ажиллаж үйл ажиллагаагаа явуулж байна.